Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Regulamin sklepu

REGULAMIN

 

§1 Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży przez sklep internetowy prowadzony przez Naturia z siedzibą w Jastkowie 25, 21-002 Jastków NIP 713-309-20-22, REGON 364751997

2. Transakcje kupna-sprzedaży odbywają się w formie umowy zawieranej na odległość za pomocą serwisu internetowego, pomiędzy Zamawiającym – zwanym dalej Klientem, a sklepem internetowym Naturia, zwanym dalej Sprzedającym.

3. Serwis internetowy Sprzedającego pod nazwą Naturia funkcjonuje pod adresem www.naturia.biz

4. Z oferty sklepu może korzystać każdy, kto posiada zdolność do wykonywania czynności prawnych.

5. Zarejestrowanie się w sklepie internetowym Naturia oznacza akceptację przez Klienta zasad sprzedaży wynikających z niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim reguł.

 

§2 Zamówienia

1. Zamówienia przyjmowane są przez 24 godziny na dobę poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie sklepu Naturia

2. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Klienta zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.

3. Informacje handlowe zamieszczone na stronie serwisu Naturia nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert.

4. Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Mailowe potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji wysłane przez serwis Naturia stanowi przyjęcie oferty. W momencie otrzymania potwierdzenia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Klientem. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.

5. Do realizacji zamówienia konieczne jest:

a. założenie konta w serwisie Naturia (rejestracja);

b. wskazanie zamawianych produktów i ilości;

c. podanie danych potrzebnych do dostawy – wg pól formularza zamówienia;

d. wskazanie preferowanej formy płatności i dostawy;

e. podanie danych do wystawienia faktury – dane te muszą się zgadzać z danymi podanymi przez Klienta w czasie dokonywania przelewu;

f. otrzymanie mailowego potwierdzenia przyjęcia zamówienia od serwisu Naturia

6. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych i braku możliwości kontaktu z Klientem, Sprzedający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia.

7. W przypadku niedostępności produktów lub problemów z realizacją zamówienia Sprzedający skontaktuje się z Klientem w sprawie ustalenia sposobu i czasu realizacji zamówienia lub ewentualnego odstąpienia od jego realizacji.

8. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień budzących uzasadnione wątpliwości, że są sprzeczne z polskim prawem.

9. Sklep zastrzega sobie prawo dodatkowego potwierdzenia zamówienia przez telefon.

10. Klient ma prawo zmienić lub anulować złożone zamówienie przed jego wysłaniem, pod warunkiem skutecznego skontaktowania się ze sklepem w sposób telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej w celu dokonania zmian w zamówieniu.

 

§3 Ceny towarów i płatności

1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

2. Podane ceny towarów nie uwzględniają kosztów dostawy.

3 Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

5. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

- płatność przelewem bankowym bezpośrednio na konto sklepu.
Numer konta sklepu Naturia
38 1020 3150 0000 3102 0096 0914

Jako tytuł przelewu należy wpisać numer zamówienia.

- płatność za pobraniem

- odbiór osobisty, płatne gotówką.

6. Do każdego zamówienia doliczana jest cena dostawy wraz z podatkiem VAT, zgodna z cennikiem firmy dostarczającej.

 

§4 Realizacja zamówienia i dostawa

1. Realizacja zamówienia następuje, gdy Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

2. Realizacja następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień,

3. Czas realizacji zamówienia wynosi w przypadku płatności przelewem (przedpłata)  – 1 dzień roboczy od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto sklepu.

4. Termin otrzymania przesyłki równy jest sumie czasu realizacji zamówienia i przewidywanego czasu dostawy.

5. Czas i cena brutto dostawy (z VAT) wynosi - DHL - 3 dni robocze 19,00 zł przedpłata i 22,00 zł za pobraniem.

6. Łączna wartość brutto zamówienia, od którego dostawa jest bezpłatna, wynosi 150,00 PLN

 

§5 Zwrot towarów

Klient, będący konsumentem może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Do zachowania podanego terminu wystarczy wysłanie odpowiedniego oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem Wzór odstąpienia od umowy  Jest to jednak możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru oraz poniesionych kosztów dostawy. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania towaru, przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

 

§6 Reklamacje

Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres Naturia s.c. Jastków 25, 21-002 Jastków. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę oraz opis przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Wadliwy towar zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep Naturia zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru porównywalne towary dostępne w sklepie.

 

§7 Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (zwanego dalej: „RODO”) pragniemy poinformować Państwa o konieczności dostosowania przez Naturię S.C. procedury przetwarzania danych osobowych naszych kontrahentów do jego przepisów.

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest firma Naturia S.C. z siedzibą w Jaskowie (21-002), Jastków 25 , posiadającą NIP: 713-309-20-22 , REGON: 364751997.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji i wykonywania zawartych umów. Przetwarzanie danych Państwa odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Dane osobowe niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną, są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dane osobowe przetwarzane w celu przechowywania dokumentacji rachunkowej, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, stanowi wymóg umowny i jest konieczne w celu realizacji zamówienia, zakupów w sklepie internatowym www.naturia.biz
Dane osobowe, o których mowa powyżej, mogą być powierzane do przetwarzania dostawcom usług informatycznych, dostawcom usług księgowo-rozliczeniowych, lub innym podmiotom, z którymi Administrator Danych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie oraz organom administracji publicznej.

Mają Państwo prawo do wglądu do swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, udostępniania, przenoszenia oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest możliwe w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiadają Państwo możliwość żądania od Administratora Danych usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu zapewnienia usunięcia, modyfikacji lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych należy wysłać e-mail na adres: info@naturia.biz
W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie przetwarzania danych osobowych najszybszym sposobem kontaktu z Administratorem Danych jest wysłanie wiadomości e-mail na adres: info@naturia.biz

 


§8 Postanowienia końcowe

1. Na umowę kupna-sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego Naturia znajduje zastosowanie porządek prawny Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikłych z umowy kupna-sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego Naturia jest Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Naturia.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl